Verslui

IT infrastruktūros sprendimai

IT infrastruktūros sprendimai

Įgyvendiname visus įmonės IT padaliniui keliamus tikslus ir uždavinius – nuo IT infrastruktūros sukūrimo iki IT politikos parengimo.Parenkame reikiamą įrangą ir paslaugas, atstovaujame įmonę derybose su kitais IT prekių/paslaugų tiekėjais, sukuriame
IT procesus ir nuostatus, atliekame visus techninės ir programinės įrangos diegimo darbus.Tinkami techniniai bei programiniai sprendimai užtikrins sklandų jūsų įmonės darbą ir padės taupyti kaštus (mažiau prastovų, procesų dubliavimo, greičiau atliekamos
užduotis, savalaikės ataskaitos ir kt.).

Infrastruktūros sukūrimas IT įrangos ir paslaugų poreikio nustatymas, įdiegimo bei valdymo proceso sukūrimas ir įgyvendinimas.
Exchange paštas – iPaštas Įmonės el. pašto, dienotvarkės, užduočių ir kt. organizacinių procesų valdymo sprendimai.
Techninė ir programinė įranga Serverių, kompiuterių, spausdintuvų ir kitos techninės bei programinės įrangos pardavimas.
Virtualizacija Efektyvus serverių ar kompiuterių resursų išnaudojimas, leidžiantis jais vienu metu naudotis daugiau nei vienai operacinei sistemai.
IT ūkio priežiūra ir valdymas

IT ūkio priežiūra ir valdymas

Atliekame visus IT priežiūros darbus – kompiuterių, serverių, spausdintuvų, tinklų ir kitos įrangos parinkimas, diegimas, darbinės būklės užtikrinimas, remontas, pakaitinės įrangos suteikimas.
Windows serverių administravimas Serverio parengimas darbui, nuolatinė priežiūra ir stabilaus veikimo užtikrinimas.
Kompiuterių priežiūra Kompiuterių ir kitų įrenginių priežiūra ir remontas.

Pagalba 24×7 Pagalba IT klausimais bet kuriuo metu.
Konsultacijos Klientų konsultavimas įrangos ar paslaugų įsigijimo, licenzijavimo, saugumo ir kitais IT klausimais.

Saugumas ir atkūrimas

Saugumas ir atkūrimas

Naudodami pažangiausius sprendimus, užtikriname kompiuterinių tinklų ir duomenų saugumą tiek nuo išorinių, tiek nuo vidinių grėsmių: tinklo ir darbo vietų apsauga nuo išorinio įsilaužimo, vartotojų prieigos prie duomenų kontrolė, duomenų judėjimo
kontrolė (peržiūros, kopijavimo, spausdinimo, siuntimo el. paštu ir pan.), vartotojų darbo vietos stebėjimas (monitoringas), duomenų atsarginių kopijų darymas ir atkūrimas.Parengiame kritinių IT atvejų valdymo sprendimus – nustatome svarbiausias IT
infrastruktūros dalis (serveriai, tinklų įranga ir pan.) ir terminus, per kurį turi būti atkurta sistemų darbinė būsena, parenkame reikiamas technines ir programinės priemonės kritinių atvejų valdymui, periodiškai vykdome testavimus.
Saugumo sprendimai Kompiuterinių tinklų, duomenų saugumo užtikrinimas, vartotojų kontrolė
Duomenų atsarginės kopijos Duomenų atsarginių kopijų darymo proceso sukūrimas ir įgyvendimas
Sistemų avarinis atkūrimas Sistemų darbinės būsenos atkūrimas per numatytą terminą

IT priežiūros planai ir paslaugų kainos

Paslaugų planas

Atvykimas pas klientą

Paslaugų kainos be PVM

Be sutarties

5,00 Eur mieste

0,29 Eur / km užmiestyje

 

25,00 Eur / val.
IT įrangos, išskyrus serverius, priežiūra darbo valandomis (8:00-17:00), ne darbo valandomis – 35,00 Eur / val.

35,00 Eur / val.
Serverių priežiūra darbo valandomis (8:00-17:00), ne darbo valandomis – 65,00 Eur / val.

Sutartis nuotolinei priežiūrai

4,00 Eur mieste

0,23 Eur / km užmiestyje

 

20,00 Eur už darbo vietą / mėn.
Kompiuterių priežiūra nuotoliniu būdu darbo valandomis (8:00-17:00), visą parą – 30,00 Eur už darbo vietą / mėn.

30,00 Eur už serverio PĮ / mėn.
Serverių OS ar programinės įrangos priežiūra nuotoliniu būdu darbo valandomis (8:00-17:00), visą parą – 45,00 Eur / mėn.

Darbai atvykus pas klientą apmokami papildomai taikant valandinį įkainį (30% nuolaida žr. kainas be sutarties).

Sutartis pilnai priežiūrai Nemokamas  

27,00 Eur už darbo vietą / mėn.
Kompiuterių priežiūra darbo valandomis (8:00-17:00), visą parą – 37,00 Eur už darbo vietą / mėn.

85,00 Eur už serverį / mėn.
Serverių techninė priežiūra darbo valandomis (8:00-17:00), visą parą – 100,00 Eur / mėn.

45,00 Eur už serverio PĮ / mėn.
Serverių OS ar programinės įrangos priežiūra darbo valandomis (8:00-17:00), visą parą – 50,00 Eur / mėn.